پردههای آشپزخانه خود را خودتان بدوزید!

از زمانی که پرده پذیرایی علاوه بر کاربرد پوشاندن کاربرد تزئینی نیز در دکوراسیون پیدا کرد به جنس و نوع پارچه توجه ویژهای میشد. جنس پرده بر اساس کاربرد آنها و هدف شما از نصب پرده میتواند متغیر و متفاوت باشد. رویِ سخن همچنان باشاه نعمت اله وامثالِ اوست که ادعاهایِ دروغین دارند ودرعالمِ وهم وخیال می پندارند حقیقت رادریافته وصاحبِ کرامات شده اند.درصورتی که به عقیده یِ حافظ ( حقیقت: معشوق ) نقاب بر رخ دارد و هرکس ادعایی می کند ، تا ببینیم زمانی که پرده ازرخسارمعشوق (حقیقت) افتاد چه کسی راست میگفته چه کسی دروغ،فعلن که هرکس از رویِ تصوراتِ خودش حقیقت را درک میکند. این بیت یادآور داستان ” فیل در تاریکیِ ” مولاناست که هرکس درتاریکی برداشتی متفاوت ازفیل ارایه نمود: “چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند” تاآنکه پرده برافتادوفضاکه روشن شدوآفتابِ حقیقت طلوع کردهمه دریافتندکه چه اشتباهی رامرتکب شده اند. شاعرضمنِ اشاره به داستان حضرت یوسف ، طبیبانِ مدّعی رادرردیفِ برادرانِ حسودِ یوسف جای داده و خودرا همانندِ یعقوب که درآتشِ فراقِ یوسف می سوخت واشگ می ریخت ازمعشوق جدا شده می بیندوبیمِ آن داردکه پیراهنی که (یوسف) معشوق برای او فرستاده تابابوییدنِ آن چشمانش بیناگردد توسط برادرانِ یوسف(طبیبانِ مدعی)ازکین وحسدپاره شودوازاین فیضِ ارزشمندمحروم ماند.

برای دوختن پردههای توری کمی بیش از پردههای پارچهای تجربه نیاز است. انواع مدلهای پرده های توری را می توان هم در فضای پذیرایی و هم در آشپزخانه و اتاق خواب نیز استفاده کرد. همچنین اگر در آشپزخانه خود از گیاهان نیز استفاده میکنید، اهمیت این موضوع دوچندان نیز میشود. استفاده از دورنگ بنفش و صورتی در کنارهم صمیمیت و مهر و محبت در فضا را افزایش می دهد. محبوب ومعشوق ازلی در پردهی کبریاییِ خویش مستوروپنهان است وهیچکس قادربه مشاهده یِ سیمایِ خداوندمتعال نیست، حال که بین انسان و خدا حجاب قراردارد چرا هر کسی به گمان و خیالِ ناقصِ خویش از او صورتی می سازد وحکایات دروغین وبی پایه واساس مطرح می نماید.؟ اما دقت داشته باشید که این رنگ برای همه افراد رنگ مناسبی نیست و ممکن است در صورتی که از آن بیش از حد استفاده کنید، بعضی افراد نسبت به این رنگ حساس باشند و باعث عصبانیت آن ها شود. از نکات دیگر توجه کردن به طول و عرض پرده است اگر علاقمند به افزایش جذابیت اتاق منزلتان هستید از پرده های با طول بلند استفاده کنید پرده های بلند باعث پهن شدن روی زمین می شوند و باعث لوکس تر و شیک تر شدن فضای داخل اتاق می شوند.اگر علاقمند به سبک کلاسیک و سنتی هستید از پردهایی با طول کمتر استفاده کنید و یا اگر قصد جلوگیری از ورود نور آفتاب را دارید از پردهایی با عرض زیاد استفاده نمایید.

اگر می خواهید فضای داخل اتاق در معرض دید نباشد و استتار شود، پارچه های حریر ضخیم تر را انتخاب کنید. نامزدهای آشکار برای آزمایش طرح های او و عزم خود ناتو، کشورهای بالتیک خواهند بود (که همگی اعضای ائتلاف هستند). ناتو اصرار دارد که با هرگونه تهاجم نظامی روسیه به یکی از کشورهای عضو مبارزه خواهد کرد. یکی دیگر از عوامل مهم تأثیرگذار در انتخاب، قیمت پرده است. ضمن اینکه موضوع نور هم بسیار مهم است. این که چه نوع پردهای را انتخاب میکنید مهم نیست ، مهم این است که پنجرههایتان لخت نمانند و شما از نگاه کردن به پنجرهها خجالت زده نشوید. درمصرعِ اول این معنا نیزنهفته است که سرچشمه یِ فتنه دردرونِ پرده ایست که معشوق درآنجاست.فتنه ازسویِ خودِ معشوق است،او فتنه می انگیزد تاازعاشقان آزمون گیرد وعاشقانِ خویش راتحریک کند.فتنه ی معشوق وتلاش عاشق شرایطی رارقم می زندودرپیِ آن رودخانه یِ خیال انگیزِعشق جاری میگردد وتشنگانِ راهِ حق ازخنکایِ گوارا و زلالش سیراب شوند.امابسیاری ازعاشقان درطمعِ خام گرفتارمی شوند وادعاهایِ عجیب وغریب همانند شاه نعمت اله مطرح می نمایند.حافظ می گوید اگرروزی معشوق ازرخ نقاب بردارد این مدعیان چه هاخواهندکرد.

این پرده ها، قاب پنجره را بطور کامل می پوشانند. جنگ ها، زمانی که آغاز شده اند، به ندرت از یک سناریوی از پیش نوشته شده پیروی می کنند. بیشتر اوقات، جنگ ها نظامیان و غیرنظامیان را به طور یکسان به مسیرهای پیش بینی نشده هدایت می کنند که گهگاه نتایجی را در جهان تغییر می دهد. نوشیدنِ شراب توسطِ بیگانگان ونااهلان درخلوت که درشریعت گناه محسوب می گردد ،بسیاربهترازعبادات وطاعتی ایست که ازرویِ ریا وبه جهتِ فریبِ مردم انجام می دهند.حافظ در اغلبِ غزلیاتی که سروده ، به عقایدِشخصی ِخویش درزمینه هایی مانند:ریا وتکبّروتظاهر وشراب وبی آزاری وخوش بینی و آزادگی ومناعتِ طبع وغیره نیزاشاره کرده وگاه گاهی فتواهایی صادرنموده که دربسیاری اوقات بامعیارهایِ شریعت و دینداری درتضادمی باشند.یکی ازاین فتواهاهمین بیت است. بلندای پرده امری سلیقه ای است، گاهی پرده با زمین مماس است، گاهی ممکن است روی زمین کشیده شود یا تنها فضای پنجره را پوشش دهد، بااین حال پرده بلند موجب ابهت و شکوه خانه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید